Saysay ng Kasaysayan

Noong Septiyembre 27,2017 pumunta ako, kasama ng grade 10 batch, sa Intramuros. Pumunta ako sa Heroes Square, Fort Santiago, Simbahan ng San Agustin, at sa Pambansang Museo. Dito sa mga lugar natutunan ko ang kasaysayang ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Dito nakita ko ang Noli me Tangere. Dito nakita ko din ang mga kanser ng panlipunan.

Nakita ko ang Fort Santiago, isang lugar na mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito ikinulong ang pambansang bayaning si Jose Rizal bago siya pinatay ng mga Kastila. Sa lugar na ito, may isang gusali para sa pagpahirap ng mga kalaban ng mga Kastila. Natutunan ko na may 600 na Filipino at Americano namatay dito. Sa gusaling ito, naalala ko ang kanser na pangaabuso ng mga makapangyarihan sa maga ordinaryong tao sa Noli Me Tangere. Naalala ko ang pagabuso ng Sakristan Mayor kay Crispin at Basilio na nagtatrabaho sa simbahan ng San Diego. Makikita ito sa kabanta 15: “Hindi pinansin ng Sakristan Mayor si Crispin. Kinaladkad ng pababa ang bata at nawala ang mga ito sa dilim. Naririnig ni Basilio ang pagbangga ng katawan ng kapatid niya sa mga baitang na maliit ng hagdanan.” Ang pangabuso ng mga Kastila sa Fort Santiago ay tulad sa pangabuso ng Sakristan Mayor kay Crispin. Sa Fort Santiago, nakita ko ang kanser ng pangaabuso ng makapangyarihan sa mga dukha sa libro ni Rizal.

Patuloy kong nakita sa Pambansang Museo ang kwento ng Noli Me Tangere. Dito, napuna ko ang pinta na Spoliarium ni Juan Luna. Pinta sa litrato ang pagabuso ng Romano sa mga manlalaban, tulad ng pagabuso ng mga Kastila sa mg Pilipino. Mahalaga din na ipinakita sa pinta ang hindi pagtulong ng mga manonood sa pangaabuso, tulad ng hindi pagtulong ni Kapitan Tiyago sa kanyang kababayan. Makikita ang hindi magandang sa loobin ni Kapitan Tiyago sa kanyang kababayan sa kabanata 6:”Sa kabilang dako, hangal turing sa kanya ng mga hindi sumasampalataya; sa mga dukha,malupit,walang awa at mapagsamantala siya; sa mga mababa sa kanya, mapaniil siya”. Wala siya ginagawang mabuti para sa mga Indyo. Kahit maraming siyang pera ayaw niya tulungan ang mga Indyo. Sa pintang Spoliarium ni Juan Luna, naalaka ko ang kanser ng walang ginagawa ang Pilipino para sa mga kababayan na naghihirap.

Ang pagbasa ng Noli Me Tangere, na nagbigyan ng buhay ng Intramuros, ay ang pagharap sa mga sa problema ng Pilipinas noong panahon ni Rizal. May problemang pangaabuso ng may kapangyarihan, at may problemang walang ginagawa ang mga Pilipino. Hindi ko pwedeng isipin na ito ay mga kwento o nakaraan lamang, dahil makikita parin ang pagaabuso sa ngayong panahon sa mga extra-judicial killing ng ating mamayan. Makikita rin ang hindi pagtulong ng karamihan sa pagtulong sa mga dukha ng ating bayan. Madami paring bata sa lansangan na walang makain. Tulad ni Crisostomo Ibarra kailangan kong sagutin ang tanong, “Tutulong ba ako sa aking kapwa?” Tulad ni Jose Rizal ang sagot ko’y, “Gusto kong tumulong.” Gusto kong tumulong dahil hindi ko maisip na hindi tulungan ang mga kaibigan ko kung sila ay nahihirapan. Dahil ako ay nakatanggap na rin ng tulong nila. Noong Sabado, ako’y nagpunta sa gawad kalinga kasama ng aking mga kaklase. Hindi ko alam kung nakatulong ang palalagay namin ng lupa sa mga sako. Sigurado lamang ako sa masarap na pakiramdam pagkatapos kong gawin ito.

Advertisements

MY TULA

Ang lolo Roy bayani

Ang lolo ko ay matalino                                                                                                                                                      May utak ang kanyang anino                                                                                                                                           Nag trabaho sa gobyerno                                                                                                                                                  Para makatulong sa kapawa Pililpino

Palaging siya matulungin                                                                                                                                                 Hindi siya matakutin                                                                                                                                                           Lahat ang kanyang inaalala                                                                                                                                             Simula sa umaga

Walang tigil magtrabaho                                                                                                                                                   Kami ay nahihilo                                                                                                                                                                     Sana siya ay nandito                                                                                                                                                           Para tumawa tayo

My interaction with the blind

our class went t o EPHETA last Sept 19 . In the interaction I got a partner named Armando. He was very nice. In the interaction our first thing  we did was got to know each other . Our second thing was eat a snack .The food was a ham sandwich . The third thing was to walk around EPHETA house while guiding our partner. When walk around we went to a message room and he gave me a message.