MY TULA

Ang lolo Roy bayani

Ang lolo ko ay matalino                                                                                                                                                      May utak ang kanyang anino                                                                                                                                           Nag trabaho sa gobyerno                                                                                                                                                  Para makatulong sa kapawa Pililpino

Palaging siya matulungin                                                                                                                                                 Hindi siya matakutin                                                                                                                                                           Lahat ang kanyang inaalala                                                                                                                                             Simula sa umaga

Walang tigil magtrabaho                                                                                                                                                   Kami ay nahihilo                                                                                                                                                                     Sana siya ay nandito                                                                                                                                                           Para tumawa tayo

My interaction with the blind

our class went t o EPHETA last Sept 19 . In the interaction I got a partner named Armando. He was very nice. In the interaction our first thing  we did was got to know each other . Our second thing was eat a snack .The food was a ham sandwich . The third thing was to walk around EPHETA house while guiding our partner. When walk around we went to a message room and he gave me a message.